Farbanje obrva hibridnim bojama

Hibridna boja je mix obične farbe i kane, pa se u skladu s tim očekuju bolji rezultati u odnosu na farbanje obrva klasičnom farbom, a kratkotrajniji u odnosu na frbanje obrva kanom. Ovakva boja se na koži zadržava 4-5 dana, ali na dlačicama i do 5 sedmica.